CLUB DE LECTURA

SELECCIÓ I DINAMITZACIÓ
ADULTS · INFANTIL · JUVENIL
Biblioteques
Un cop al mes, proposem la lectura d'un llibre i ens trobem per comentar-lo.

La tria respon a criteris rigorosos, tant literaris com d'adequació als interessos dels participants i al seu bagatge lector.

Els dinamitzadors vetllen perquè a la conversa es tractin els temes i aspectes rellevants del títol escollit, i amplien la informació sobre el seu autor, el gènere, l’època, etcètera. També s'ocupen que tothom hi digui la seva.

A més, es reserva una part de la trobada perquè els lectors comparteixin les seves pròpies recomanacions els uns amb els altres.

En un ambient cordial i atent, els participants parlen amb passió i llibertat sobre les seves lectures.
 Selecció i dinamització: Ruth Vilar i Salva Artesero


www.cosdelletra.blogspot.com

cosdelletra@gmail.com

Tlf. 609 28 01 79 / 93 866 00 78 


La companyia Cos de Lletra dinamitza clubs de lectura des de 2006.