Cos de Lletra amb el Theatre UncutTeatre sense retallades

La companyia Cos de Lletra va prendre part a l’esdeveniment Theatre Uncut que es va desenvolupar internacionalment entre el 12 i el 18 de novembre de 2012. Durant aquesta setmana, la web de Cos de Lletra [www.cosdelletra.blogspot.com] va publicar la peça dramàtica breu “Teatre telefònic” de Pepa Pertejo, escrita específicament per a aquesta ocasió, que convidava els lectors a escoltar les obres “Ahir” d’Helena Tornero, “El nacimiento de mi violencia” de Marco Canale,  i “Coratge” de Clara Brennan. Tots tres textos van ser enregistrats pels actors Salva Artesero i Ruth Vilar i van romandre accessibles a la mateixa web només durant aquells dies. Amb aquesta acció, Cos de Lletra es va sumar a les nombroses iniciatives que van denunciar simultàniament a diversos països les ferotges polítiques econòmiques actuals i la seva repercussió en l’àmbit social i cultural.

* * * * *

Teatro sin recortes

La compañía Cos de Lletra participó en el acontecimiento Theatre Uncut que se desarrolló internacionalmente entre el 12 y el 18 de noviembre de 2012. Durante esta semana, la web de Cos de Lletra [www.cosdelletra.blogspot.com] publicó la pieza dramática breve “Teatre telefònic” de Pepa Pertejo, escrita específicamente para esta ocasión, que invitaba a los lectores a escuchar las obras “Ahir” de Helena Tornero, “El nacimiento de mi violencia” de Marco Canale, y “Coratge” de Clara Brennan. Los tres textos fueron grabados por los actores Salva Artesero y Ruth Vilar y permanecieron accesibles en la misma web sólo durante esos días. Con esta acción, Cos de Lletra se sumó a las numerosas iniciativas que denunciaron simultáneamente en varios países las feroces políticas económicas actuales y su repercusión en el ámbito social y cultural.