Tallers de Lectura en Veu Alta per a docents

Metodologia: Atesa la vessant pràctica de les diferents disciplines que prenen part en la lectura en veu alta (i tot i que el taller oferirà formació teòrica als participants), el gruix del treball serà pràctic.

Seqüència de treball:

• Introducció a la problemàtica de la lectura en veu alta mitjançant les tècniques del teatre fòrum. Fonaments teòrics: glossari. Audició d’una lectura per part d’un expert. Anàlisi dels elements que comporta una bona lectura en veu alta.

• Lectura intel•ligent: comprensió lectora i tècniques d’anàlisi del text. Lectura intel•ligible: execució de la partitura (relació so-grafia, puntuació, aspectes sintàctics del text). Treball d’un text de prosa i d’un altre en vers.

• La lectura expressiva: interpretació. Eines de les que disposa un actor/lector per preparar el seu text. Audició i valoració d’enregistraments de lectures fetes per diversos poetes, rapsodes i actors.

• Avaluació de la problemàtica i les possibilitats i mitjans concrets per a la pràctica de la lectura en veu alta a l’aula. Propostes específiques per al treball amb nois i noies: textos, exercicis, hàbits recomanables, etcètera. Posada en comú dels criteris per avaluar la lectura en veu alta.

• Al llarg de totes les sessions: Treball de la veu i pràctica de lectura en públic (ambdues tècniques volen, a més de l’aprenentatge específic, la constància i la repetició; per això, una part de cada sessió es dedicarà a aprofundir en la disciplina vocal i a escoltar cinc dels participants llegint en veu alta).

L’espai: Convé que els tallers es realitzin en una sala àmplia i diàfana on els participants es puguin moure còmodament. Cal que disposi d’equip de so. És preferible una sala d’actes a un gimnàs. Per a activitats concretes caldria disposar de taula i cadires.

Els participants: Els inscrits hauran de dur roba còmoda, així com material d’escriptura.