ANIMACIÓ A LA LECTURA I ESCRIPTURA CREATIVA

Contractació de tallers: 
cosdelletra@gmail.com / 609 28 01 79


A la companyia Cos de Lletra desenvolupem i duem a terme activitats d’animació a la lectura i escriptura creativa a biblioteques i escoles d'arreu de Catalunya des de l’any 2006. Durant aquest temps hem treballat amb diferents grups i hem adaptat el format dels tallers a les preferències de cada biblioteca o escola. Tant les sessions intensives com els cursos amb freqüència setmanal al llarg de l’any lectiu han obtingut resultats òptims.DESCRIPCIÓ: Amb l’animació a la lectura cerquem que els participants puguin desenvolupar el seu potencial lector. Pretenem desvetllar i exercitar les seves capacitats per:
· Llegir i interioritzar allò que llegeixen.
· Descobrir la importància del silenci.
· Llegir en veu alta amb comprensió i intenció.
· Formar els seus propis esquemes.
· Pensar (la lectura desenvolupa totes les funcions del cervell).
· Discernir, aplicar el sentit crític.
Per fer-ho utilitzem una sèrie de jocs i exercicis específics escollits per tal de potenciar el vessant lúdic de l’activitat. Junts superem els obstacles que amaga la lectura de forma àgil i accessible. Defensem la lectura com a acte lliure, voluntari i plaent. Per tal que ho sigui oferim als participants vies de comprensió i interès per la lectura que els proveeixin d’autonomia com a lectors. Llegir obre la ment per facilitar tota activitat intel·lectual.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:
Del treball d’animació a la lectura:
Exercitar l’autonomia lectora dels participants pel que fa a:
1. comprensió literal
2. organització mental del discurs
3. transformació de la paraula escrita en imaginari propi
4. capacitat de compartir la seva lectura dels textos amb altres.

Del treball d’escriptura creativa:
1. Exercitar l’exploració del propi imaginari i la seva traducció en paraules.
2. Estimular l’observació del poder de la paraula (continent de significat i vehicle de comunicació) i el seu ús com a eina creativa.
3. Potenciar un ambient creatiu i propici on tots els alumnes puguin mostrar els seus intents i celebrar els seus progressos: on ens alimentem els uns dels altres.


METODOLOGIA: Les sessions s’articulen en dues parts:
Lectura i treball al voltant dels textos; aquests hauran estat seleccionats especialment per a cada grup atenent a l’edat dels participants i a les seves necessitats i interessos. Per treballar els textos els animadors hauran triat una o més estratègies (jocs dinàmics i participatius). Aquesta feina augmenta la comprensió, estimula la reflexió personal, promou l’intercanvi d’opinions i desvetlla l’imaginari.
Exercicis de creació a través de la paraula; jocs de paraules, de veritats i mentides, invenció d’històries i personatges, aproximació als diferents gèneres, etc. Mitjançant l’escriptura descobrim amb els participants noves possibilitats de diversió, creixement i plaer creatiu.


DESTINATARIS: L’activitat s’adreça a nois i noies a partir de 8 anys (agrupats per edats), a joves i a adults. El límit màxim de participants és de 18 per grup.

L’animació a la lectura i l’escriptura creativa són activitats idònies per a qualsevol edat. La seva flexibilitat rau en que existeixen múltiples eines lúdiques adreçades a nens i d’altres equivalents i específiques per a adults. En el cas dels adults serveixen per ampliar les possibilitats lectores dels qui es limiten a llegir el que ja coneixen i per acostar l’escriptura creativa als qui creuen que són incapaços de crear res.


LLOC: Duem a terme les sessions principalment a biblioteques perquè considerem que ofereixen tot el necessari: faciliten als alumnes els exemplars del títols requerits i la bibliografia de consulta que pugui caldre. A més, el fet de prendre part en una activitat lúdica dins la pròpia biblioteca pot fidelitzar el participant com a usuari i el familiaritza amb el seu ús.


MEMÒRIA: Després dels tallers creem un bloc a la xarxa, on publiquem la bibliografia utilitzada i els textos originals que cada participant desitja compartir. Això suposa un al·licient pels alumnes, que poden mostrar el que fan fora de l’àmbit de l’activitat.


COORDINADORS I DINAMITZADORS:
El Salva Artesero i la Ruth Vilar són els integrants de COS DE LLETRA.