COS DE LLETRA a la UB


JORNADA SOBRE CONTES, POESIA I MÚSICA
Dimecres 26 de novembre de 2008

Saló de Graus de la Facultat de Formació del Professorat
UB Campus Mundet, Pg. Vall d'Hebron, 171, Edifici Migdia, planta 3, Barcelona

9:30 Inauguració de la Jornada, a càrrec dels Degans de la Facultat de Formació del Professorat i de la Facultat de Pedagogia

10:00 COM GOTES D'AIGUA, recital de poemes, cançons i faules de Joana Raspall, a càrrec de COS DE LLETRA.

11:30 Taller d'animació a la lectura i escriptura creativa, a càrrec de: Salva Artesero i Ruth Vilar, de COS DE LLETRA.

12:30 Conversa amb Joana Raspall.

13:30 Cloenda de la Jornada, a càrrec del Seminari Llegir, Mirar i Escoltar

Exposició a la Biblioteca del Campus Mundet de Llibres de Poesia per a infants a partir de la selecció dels professionals de la biblioteca

La jornada és gratuïta i no cal matrícula prèvia.
Per a més informació: <jordi.quintana@ub.edu>

Aquesta Jornada es fa gràcies a la col·laboració de Facultat de Formació del Professorat, Facultat de Pedagogia, Departament de Didàctica i Organització Educativa, Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, Departament de Didàctica de l'Educació Visual i Plàstica, Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica i CRAI-Biblioteca del Campus de Mundet, Seminari Llegir, Mirar i Escoltar (UB Mundet)Mercè Cardona, Roser Codina, Ana Díaz-Plaja, Maria Teresa Duran, Maria Antònia Pujol, Maria Margarida Prats, Jordi Quintana, Núria Rajadell i Núria Serrat.

disseny Núria Palau