CLUBS DE LECTURA DE COS DE LLETRA


Cos de Lletra dinamitza clubs de lectura per a adults, joves o nens. A les trobades, conversem amb els lectors al voltant de diferents obres literàries escollides.


En tots els casos convidem els participants a la descoberta, la comprensió i la interpretació personal.

DESCOBERTA: volem que llegeixin sense cotilla, amb mirada nova, oberta a la sorpresa.
COMPRENSIÓ: que en facin una lectura encuriosida i atenta, expectant i madura, permeable i crítica.
INTERPRETACIÓ PERSONAL: els encoratgem a fer associacions, a establir vincles entre lectures, a trobar simetries o equivalències entre la literatura i la vida, a plantejar i argumentar les seves opinions i idees.

Les sessions consten d'una àgil introducció teòrica, seguida d'una dinàmica molt participativa; el coneixement compartit sobre els textos resulta així divers i enriquidor.


Contractació de l'activitat:
cosdelletra@gmail.com 
609 28 01 79