DYNAMIC READING: EMPRESA LECTORA

GRUP DE LECTURA ACTIVA · ADULTS
Empreses

¿Què aporta
un grup de lectura activa
en un context empresarial?
Estimula la cohesió i la comunicació dels equips

Amplia la perspectiva individual i la contrasta amb altres visions

Augmenta la comprensió analítica i intuïtiva de situacions reals

Incorpora tècniques de creativitat

Ofereix una experiència de creixement personal i col·lectiu en el si de l'empresa


Durada de les sessions: 1h
Periodicitat mensual, quinzenal o setmanal


Coordinació i dinamització: Ruth Vilar i Salva Artesero


www.cosdelletra.blogspot.com

cosdelletra@gmail.com

Tlf. 609 28 01 79 / 93 866 00 78
 

La companyia Cos de Lletra dinamitza clubs de lectura i tallers creatius des de 2006.