II Laboratori per a actors i actriusLiteratura del

JO

La interpretació actoral de textos biogràfics

La companyia Cos de Lletra organitza el laboratori “Literatura del JO”, una jornada de treball per a actors i actrius a partir dels textos autobiogràfics de diversos autors, com ara Thomas Bernhard, Angélica Liddell i Georges Perec, entre d'altres.Al llarg d’una única trobada intensiva, els participants aprofundiran en la lectura com a eina bàsica de la interpretació i exploraran diferents vies d’aproximació a la representació escènica basades en la comprensió plena dels textos.

Cos de Lletra proposa un treball conjunt, en col·laboració, amb aportacions i intervencions de tots els participants; un treball perquè text i intèrprets es trobin cara a cara i es nodreixin mútuament; un treball a través del diàleg i el pensament creatiu, que no delega en el director la lectura unívoca de l’obra.


L’autora i directora teatral Ruth Vilar coordinarà aquest laboratori, que conclourà amb la lectura dramatitzada oberta al públic d’alguns dels textos.

INSCRIPCIÓ GRATUÏTA: cosdelletra@gmail.com

DIA: Dissabte, 13 de desembre de 2014.

HORARI: 11:00-14:00 / 15:30-18:30

     19:00 Lectura dramatitzada