L'illa del... Teatre!L'illa del... Teatre! de Dídac Botella.
Il·lustracions de Josep Vicó.
Bromera. Alzira, 2010.
Edat: a partir de 10 anys

Dídac Botella és mestre. De fet, ell és el Dídac que, a L’illa del... Teatre!, proposa als seus alumnes muntar una obra de teatre. I el text, guardonat amb el premi de teatre infantil Xaro Vidal i publicat per l'editorial Bromera dins la seva col•lecció “Micalet Teatre”, és precisament el guió de la representació real que va preparar el grup d’en Dídac. Hi trobem, doncs, teatre dins del teatre i una interessant alternança entre realitat i ficció. Amb un to planer, els personatges de L’illa del... Teatre! reflexionen sobre les dificultats i els beneficis que comporta l’experiència compartida i entusiasta de fer teatre.

L’obra està emparentada amb La classe (Entre les murs, 2008), pel•lícula creada per Laurent Cantet i François Bégaudeau a partir del llibre d’aquest darrer. No només sembla inspirar-s’hi, sinó que hi comparteix un missatge profund: engresca els mestres a treballar amb els seus alumnes reals per crear junts una obra amb virtuts i defectes autèntics, tot desterrant els tòpics de la “correcció”. Convida a fer teatre plegats, cadascú amb el seu nom propi, sense amagar que encarnen uns personatges ni que tampoc ho fan sempre tan bé com podrien... En una època en que molts mestres remuguen que “no hi ha obres per muntar a l’escola”, Dídac Botella ofereix veritable teatre pedagògic. Potser els adults n’aprendran tant com els nens. 
Ruth Vilar